Bilimsel Program


KURS
SALON A
1. Bölüm: Romatologlar için immünoloji
08:45 - 09:00 Açılış ve tanıtım Haner Direskeneli
  Moderatörler: Haner Direskeneli, Gülay Kınıklı
09:00 - 09:30 Doğal immün sistem hücreleri ve aktivasyon mekanizmaları  Günnur Deniz
09:30 - 10:00 Edinsel immün sistem - effektör mekanizmalar Dicle Güç
10:00 - 10:30 T-B hücre etkileşimi ve antikor yapımının regülasyonu  Güher Saruhan-Direskeneli
10:30 - 11:00 Kahve Molası
  Moderatörler: İzzet Fresko, Göksal Keskin
11:00 - 11:30 MHC-Sınıf I ve spondilartropatilerin patogenezi   Haner Direskeneli
11:30 - 12:00 Biyolojik tedavilerde yeni yaklaşımlar  Ender Terzioğlu
12:00 - 13:15 Öğle Yemeği
  Moderatörler: Ahmet Gül, Ümit Ölmez
2. Bölüm: Romatologlar için genetik
13:15 - 13:30 Açılış ve tanıtım Ahmet Gül
13:30 - 14:00 Genetik, epigenetik ve kalıtım - Temel kavramlar  Uğur Özbek
14:00 - 14:30 Soyağacı çizilmesi ve kalıtımsallık incelemesi Sema Sırma Ekmekçi
14:30 - 15:00 Kahve Molası
  Moderatörler: Özgür Kasapçopur, Melike Melikoğlu  
15:00 - 15:30 Monogenik ve kompleks hastalıkda genetik incelemeler  Eda Tahir Turanlı
15:30 - 16:00 Genetik varyasyonlar ve fenotip - bireyselleştirilmiş tedavi ilişkileri Ahmet Gül
16:00 - 16:15 Kapanış, son sorular ve yorumlar  Ahmet Gül, Haner Direskeneli
Kursa katılım ücretli ve kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır. Kurs kayıtları başvuru ve ödeme önceliğine göre değerlendirilecektir.
Kurs için katılım ücreti TRD Üyeleri için 250 TL + KDV, üye olmayanlar içinde 400 TL + KDV'dir.
Kurs kayıt başvuruları için info@hedef2018.org adresine "ad, soyad, TC kimlik no, kurum adı, cep telefonu" bilgilerinizi göndermeniz gerekmektedir.
Not: Kurs için sınırlı sayıda romatoloji yan dal uzmanlık öğrencisi ve uzmanı için TRD tarafından burs verilecektir. (Burs başvurusu için TRD'ye üyelik şartı aranmaktadır.)
18:30 - 19:15 Açılış Konuşmaları ve 25. Yıl Ödül Töreni
 

TRD 2018

Murat İnanç, TRD Yönetim Kurulu Başkanı
 

TRD Öncüsü RAED Neden/Nasıl Kuruldu

Hasan Yazıcı, TRD Kurucu Başkanı
  25 Yılını Dolduran Üyelerimize Plaketlerinin Takdimi 
19:15 - 21:00

Açılış Kokteyli

TRD Tedavi Önerileri Komite Toplantıları
SALON 1
17:00 - 18:00 Komite 1 - Romatoloji hastalarında gebelik yönetimi ve gebelikte tedavi
Şule Apraş Bilgen (Koordinatör)
Abdulsamet Erden
Levent Kılıç
Zeynep Aşlar
Cemal Bes
Gonca Karabulut
Seval Pehlevan
Ayten Yazıcı
Yelda Bilginer  
Özgür Deren  
Seza Özen
İhsan Ertenli
Sedat Kiraz
Şükran Erten
Moderatör: İhsan Ertenli
17:00 - 17:15 Tartışma Paneli I - Gebelikte biyolojik ilaçlar 
Şule Apraş Bilgen, Cemal Bes, Gonca Karabulut
17:15 - 17:30 Tartışma Paneli II  - Gebelikte ve laktasyonda diğer romatolojik tedaviler
Zeynep Aşlar, Seval Pehlevan, Yelda Bilginer, Seza Özen
17:30 - 17:45 Tartışma paneli III - Antifosfolipid sendromu ve gebelik
Ayten Yazıcı, Özgür Deren, Şükran Erten
17:45 - 18:00 Öneri oluştutulması
Şule Apraş Bilgen, Levent Kılıç, Abdülsamet Erden
 
SALON 2
17:00 - 18:00 Komite 2 - Enteropatik artritlerin tedavisi ve  yönetimi
Gülen Hatemi (Koordinatör)
Murat İnanç
Sedat Kiraz
Fatoş Önen
Pamir Atagündüz
Servet Akar
Levent Kılıç
Gerçek Can
Önay Gercik
Nihal Esatoğlu
Aykut Çelik
Necati Çakır
Moderatör: Sedat Kiraz
17:00 - 17:15 Tartışma Paneli I - Romatoloji açısından enteropatik artrit yönetimi
Murat İnanç, Fatoş Önen, Pamir Atagündüz
17:15 - 17:30 Tartışma Paneli II - Enteropatik artrit tedavisi
Gülen Hatemi, Levent Kılıç, Gerçek Can, Nihal Esatoğlu
17:30 - 18:00 Tartışma paneli III - Gastroenteroloji açısından enteropatik artrit yönetimi ve öneri oluşturulması
Gülen Hatemi, Aykut Çelik, Necati Çakır
SALON A
Panel 1 - Ankilozan spondilit  
  Moderatörler: Sedat Kiraz, Pamir Atagündüz
08:30 - 09:00 Structural damage in the spine as a treatment target in axial spondyloarthritis Denis Poddubnyy
09:00 - 09:30 Enteropatik artrit tedavisinde neredeyiz? Servet Akar
09:30 - 10:00 TRD ankilozan spondilit tedavi önerileri Gülen Hatemi
10:00 - 10:15 Kahve Molası
  Moderatörler: Fatoş Önen, Hatice Bodur
10:15 - 11:00 Konferans 1 - Current and future treatment strategies in spondyloarthritis Denis Poddubnyy
11:00 - 12:00 Uydu Sempozyumu
 
SpA Tedavisinde Olasılıkları Mümkün Kılmak
Moderatör: Murat İnanç
Konuşmacılar: Servet Akar, Ediz Dalkılıç
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Uydu Sempozyumu
Moderatörler:
Ahmet Gül, Vedat Hamuryudan
 

AS Tedavisinde Yeni Ufuklar: IL17A İnhibisyonu

13:00 - 13:25 Spondiloartrit tedavisinde değişen paradigmalar Denis Poddubnyy
13:25 - 13:50

Ankilozan spondilit tedavisinde yeni bir hedef: IL17A inhibisyonu

İhsan Ertenli
13:50 - 14:00

Tartışma

Panel 2 - Romatoid artrit tedavisi
  Moderatörler: Vedat Hamuryudan, İhsan Ertenli
14:00 - 14:30 Romatoid artrit tedavisinde biyobelirteçlerin rolü Zeynep Aşlar
14:30 - 15:00 Romatoid artrit tedavisinde görüntüleme yöntemlerinin yeri Nevsun İnanç
15:00 - 15:30 TRD romatoid artrit tedavi önerileri Ayşe Çefle
15:30 - 16:00 Kahve Molası
Panel 3 - Romatolojide gebelikte tedavi
  Moderatörler: Eren Erken, Şule Yavuz
16:00 - 16:30 Gebelikte biyolojik ilaçlar Şule Apraş Bilgen
16:30 - 17:00 SLE ve antifosfolipid sendromunda gebelik yönetimi Ayten Yazıcı
17:00 - 17:30 Romatolojik hastalıklarda gebelikte tedavi planı nasıl olmalıdır? Levent Kılıç
SALON A
Prof. Dr. Meral Koniçe Paneli - Otoimmün bağ dokusu hastalıkları  
  Moderatörler: Lale Öcal, Yasemin Kabasakal  
08:30 - 09:00 Current and future treatments for inflammatory myopathy Hector Chinoy
09:00 - 09:30 Sistemik skleroz tedavisinde gelişmeler  Süleyman Serdar Koca
09:30 - 10:00 SLE tedavisinde zor kararlar  Bahar Artım Esen
10:00 - 10:15 Kahve Molası
  Moderatörler: Murat İnanç, Necati Çakır  
10:15 - 11:00 Konferans 2 - Improving outcome of inflammatory myopathy in 2018: examples of international collaborative efforts Hector Chinoy
11:00 - 12:00 Uydu Sempozyumu
Konuşmacılar: Ahmet Gül, Gökhan Keser, Zeynep Aşlar
 

Farklı Yolak Farklı Hayat

12:00 - 13:30

Öğle Yemeği & Poster Sunumu
Moderatörler: Ediz Dalkılıç, Sema Yılmaz

Klinik ve ultrason remisyonu uyumlu mu? İnflamatuar olmayan hasta kaynaklı faktörlerin farklı remisyon tanımları üzerine etkisi
Ümmügülsüm Gazel

Romatoid Artritli hastalarda Tocilizumab deneyimi: Geriye dönük çalışma
Murat Günaltılı

13:30 - 14:30 Uydu Sempozyumu
Moderatörler:
Murat İnanç, Melike Melikoğlu
 

PsA Tedavisinde Yeni Gelişmeler: IL17A İnhibisyonu

13:30 - 13:55

PsA patogenezine yeni bir yaklaşım

Sedat Kiraz
13:55 - 14:20 PsA’da yeni bir tedavi seçeneği: IL-17A inhibisyonu Gülen Hatemi
14:20 - 14:30 Tartışma
Panel 5 - Psoriatik artrit
  Moderatörler: Süleyman Özbek, Hakan Emmungil  
14:30 - 15:00 Psoriatik artrit tedavisinde yenilikler Murat İnanç
15:00 - 15:30 Psoriatik artritte komorbiditeler Veli Yazısız
15:30 - 16:00 TRD PSA Tedavi Önerileri Umut Kalyoncu
16:00 - 16:30 Kahve Molası
Panel 6 - Akılcı ilaç kullanımı
  Moderatörler: M Akif Öztürk, Cemal Bes
16:30 - 16:50 Viral infeksiyonlar ve biyolojik ilaçların akılcı kullanımı Timuçin Kaşifoğlu
16:50 - 17:10 Kortikosteroidlerin akılcı kullanımı ve yenilikler Muhammed Çınar
17:10 - 17:30 Immunsupresiflerin akılcı kullanımı Metin Özgen
17:30 - 17:50 Bifosfonatların akılcı kullanımı Nurdan Gül
SALON A
Prof. Dr. Eker Doğanavşargil Paneli - Vaskülit: Standart tedaviye dirençli hastaların yönetimi
  Moderatörler: Haner Direskeneli, Gökhan Keser  
08:30 - 09:00 ANCA pozitif vaskülitler Kenan Aksu
09:00 - 09:30 Büyük damarları tutan vaskülitler Fatma Alibaz Öner
09:30 - 10:00 Behçet hastalığı Emire Seyahi
10:00 - 10:30 Kahve Molası
Mini-Panel: Otoimmün bağ dokusu hastalıklarında vasküler sorunlar
  Moderatörler: Sebahattin Yurdakul, Didem Arslan Taş  
10:30 - 11:00 Pulmoner hipertansiyon: Kavramlar ve tedavide gelişmeler  Ali Akdoğan
11:00 - 11:30 Raynaud fenomeni ve dijital iskemide güncel tedavi Yasemin Yalçınkaya
11:30 - 12:30 Uydu Sempozyumu
  Hızlı ilerleyen RA'nın belirteçleri nelerdir? Durdurulabilir mi?

Moderatör: Murat İnanç
Konuşmacı: Ahmet Gül
12:30 - 14:00

Öğle Yemeği & Poster Sunumu
Moderatörler: Taşkın Şentürk, Ali Akdoğan

Takayasu Arterit’li hastalarda uzun dönem takip sonrası prognozun değerlendirilmesi: Tersiyer-tek merkez sonuçları
Sema Kaymaz Tahra

Behçet sendromuna bağlı venöz trombozlarda girişimsel yöntemlerin sonuçları: Olgu sunumu ve sistematik literatür taraması
Elif Dinçses

Panel 8 - Otoinflamatuvar hastalıklar ve tedavisi
  Moderatörler: Orhan Aral, Huri Özdoğan  
14:00 - 14:30 Erişkin Still hastalığı tedavisinde gelişmeler Salih Pay
14:30 - 15:00 Gut tedavisinde yenilikler Merih Birlik
15:00 - 15:30 Ailevi Akdeniz Ateşi tedavisi: Güncelleme Serdal Uğurlu
15:30 - 16:00 Kahve Molası
Panel 9 - Biyobenzerler 
  Moderatörler: Ahmet Gül, Eftal Yücel  
16:00 - 16:30 Romatolojide biyobenzer tedaviler konusunda yenilikler Ender Terzioğlu
16:30 - 17:00 Biyobenzer ilaçlarda güvenlilik Aşkın Ateş
17:00 - 17:30 Biyobenzerlerin tedavide kulanımı konusunda TRD önerileri  Ediz Dalkılıç
17:30 - 18:00 Kapanış
Copyright © 2018 Romatolojide Hedef 2018 - Türkiye Romatoloji Derneği